Kagawa Junior College

Practical English Class Home Page

Professor Steve McCarty

Students Making Home Pages

Course information in Japanese: Syllabus | Textbook / Links

School Year in Japan: 1 April 2003 - 31 March 2004

Elderly Care Social Work Majors

Tsuyoshi Ogami | Sayaka Kaji | Yuta Sakai | Kana Takeuchi | Ayako Takeshita | Miku Tojo | Kumi Tomiie | Masaya Nakamura | Chiaki Hirose | Itsumi Muguruma

Nutrition Majors

Mayu Akagawa | Mami Akitomo | Kazuko Iwai | Hitomi Ohira | Chie Kanbara | Mayuko Kittsui | Minako Shio | Asuka Shirakawa | Mari Tasaka | Megumi Taniguchi | Megumi Toyoura | Miwa Nakagawa | Miho Nakayama | Naomi Nishioka | Aya Hirota | Seiko Fujihara | Makoto Horie | Haruko Matsumoto | Chisato Mitani | Atsumi Mino | Hitomi Mimaya | Kaori Miyamoto | Ai Motozawa | Miyuki Morisaki | Madoka Yamamoto | Kiyoko Yokozawa | Hiromi Yoshimura | Hiromi Watanabe

Infant Education Majors A / B

Yuko Aga | Yuko Akagi | Takaaki Ikeuchi | Yuko Ikeda | Michiko Ishikawa | Sachiko Imataki | Yoko Iwazawa | Makiko Ueda | Hiromi Ujike | Kazue Endo | Nanae Kashihara | Nami Kadota | Kaori Kamada | Reiko Kamada | Rie Kita | Kaori Kubo | Kana Kubota | Lisa Sakaguchi | Kazumi Sakamoto | Yuki Sasaki | Sachiyo Sato | Kanako Shogetsu | Kaori Takashima | Sayaka Takahashi | Miyuki Takahashi | Yukari Tada / Marina Mashima / Junichi Tomitani | Akiko Nishikawa | Kana Noguchi | Yurika Hashimoto | Keiko Baba | Ayumi Hamada | Rie Hayashi | Tomoko Hirai | Tomoko Hiraki | Aya Hirafuku | Ryoko Fujii | Kumiko Fujita | Kanako Fujiwara | Kumi Fujihara | Chisato Funamoto | Masataka Hosokawa | Akemi Masui | Mayumi Matsusue | Kana Matsubara | Yumiko Miyoshi | Mami Yoshida

Students' Mobile Phone Home Pages, 2003-2004

http://mobile.geocities.co.jp/mccarty/2004.html | Web view of students' iMode pages | Professor McCarty's "Steve a la iMode" (Japanese-English): http://mobile.geocities.co.jp/mccarty/index.html | Web view of "Steve a la iMode"

School Year in Japan: 1 April 2002 - 31 March 2003

Life Culture & Life Information Majors

Miyuki Ouchi | Akemi Ohmae | Ayako Sakai | Reina Sasaki | Sayoko Shinohara | Aiko Shirakawa | Shizuka Takemoto | Tomoko Tada | Fumi Taniguchi | Yoshimi Tsuyama | Ai Miyawaki | Megumi Miyoshi | Aya Murakawa

Management and Information Majors

Nami Akiyama | Nami Ando | Seiji Ishii | Kaori Ibuki | Kumiko Imada | Ai Uemura | Wang Ke | Saori Okauchi | Megumi Kaneko | Miwa Kimura | Kazue Koki | Megumi Komoto | Miki Shirayama | Erika Tabuchi | Mika Nakamura | Eri Hayashi | Rie Higashihara | Yuri Mizobuchi | Kurumi Yokota | Ayumi Wada

Elderly Care Social Work Majors

Nobue Ando | Naoki Ikeda | Misa Inoue | Seira Oga | Satomi Kashihara | Sayaka Kawano | Aya Kawamura | Naoki Kimura | Kazuya Kondo | Kazumi Sakata | Kodai Shimada | Michinaga Shimada | Hiroaki Suezawa | Maki Nakatsuka | Yukiko Norikane | Mika Hasegawa | Tomomi Hirao | Katsuya Fukuoka | Mika Furukawa | Osamu Horii | Ryuji Masui | Yachiyo Marui | Masanao Miyamaru | Shigeri Mukai | Yuka Yamauchi

Photos: Colorado College visit in June 2001

School Year: 1 April 2001 - 31 March 2002

Life Culture & Life Information Majors

Yurika Fuke | Miho Seike | Yuka Takeno | Naoko Matsumura | Yoko Miyanishi

Management and Information Majors

Akinori Kishiue | Yin He | Ayumi Ota | Guo Yan | He Zhong Hua | Ji Hong | Mari Sato | Yuko Shinhashi | Naohisa Nagotani | Ai Hasegawa | Ma Yong Mei | Minori Fujita | Pu Chen | Mika Matsuda | Emiko Matsumae | Satsuki Matsumoto | Eri Mitani | Rika Yamaguchi | Li Ying Jie

Students' iMode Home Pages

Class iMode Home Page viewed by NTT Do_CoMo mobile phones: http://mobile.geocities.co.jp/mccarty/students.html | Web view of students' iMode pages | Professor McCarty's "Steve a la iMode" (Japanese-English): http://mobile.geocities.co.jp/mccarty/index.html | Web view of "Steve a la iMode"

School Year: 1 April 2000 - 31 March 2001

Life Information Majors

Akiko Iriguchi | Naomi Iritani | Miyuki Yoshino

Management and Information Majors

Masato Aki | Masashi Akizuki | Yasuhiro Ishii | Tomoyoshi Ishikawa | Chie Isetani | Yuichiro Uesugi | Yan Xue | Wang Yi | Masanobu Otsu | Kazuyo Onishi | Kenta Ohashi | Huo Shu Min | Rie Katayama | Keiko Kawaguchi | Makoto Kyokane | Yuko Kyoguro | Gao Chen | Takayo Saeki | Shang Yu Wei | Misato Shiida | Yasuhiro Shinohara | Kazuya Shimada | Hiroki Suwa | Tan Su Qing | Su Xiao Feng | Zhang Xiao Hong | Kazushi Toyama | Yoriko Nakatsu | Yukiko Noguchi | Kaori Miyake | Mayumi Miyake | Maki Miyawaki | Masumi Morimune | Yang Xue Wu | Liu Shuang

School Year: 1 April 1999 - 31 March 2000

Life Information Majors

Kayoko Kagiyama | Terumi Kaneko | Yumi Kuramoto | Yuko Terao | Yoshiko Fukuda | Machiko Mori | Ayumi Yamasaki

Management and Information Majors

Hirofumi Ikemoto | Yuka Ichimura | Yukiko Inoue | Tomoko Ota | Megumi Omori | Hitomi Oka | Hisako Ozaki | Makoto Obika | Shinsuke Katsura | Yoko Kamano | Noriko Kameno | Satomi Karato | Yukari Kita | Akane Kono | Yuji Komatsu | Kimihiro Kometani | Fujiyo Sokabe | Hiroyuki Sogabe | Hiroko Tamagawa | Tadashi Toki | Yoichi Tokura | Atsushi Nakamura | Mitsuru Nishiyama | Eiji Noda | Takatoshi Hori | Takayuki Makizuka | Yukari Matsubara | Chikaaki Yamaoka | Megumi Yoshinaga

Input on the Kagawa and Shikoku guidebooks, 1998-99

Life Information Majors

Hatsue Shimohara, Hiroko Shirakawa, Tomoko Takuma, and Hitomi Hamazaki

Management and Information Majors

Rina Okabe, Kanae Kouno, Yasuko Kushida, Chisato Sakai, Natsuko Shimizu, Miyuki Nagai, Yukiko Sakata, Wataru Hashimoto, Akemi Kimura, Tomoko Deki, Ikumi Nakatani, Mieko Hirai, Hiromi Hosotani, Saori Manabe, Saori Miyatake and Miho Yoshioka

Updated on 9 June 2003

Make a link or a bookmark
to tour this Website again as it expands!
(^_^) /

Click to e-mail Steve McCarty

Proceed to Steve McCarty's Home Page or its Mirror Site